نحوه کاشت زعفران در اردبیل

نحوه کاشت زعفران در اردبیل

نحوه کاشت زعفران در اردبیل ، دوره های آموزش تخصصی کاشت گلخانه ای و سنتی . آیا آب و هوای اردبیل با زعفران سازگار است؟ بهترین روش و زمان کاشت

error: Content is protected !!