5/5 - (2 امتیاز)

در اینجا: قیمت روز زعفران قاین و رند خرید و فروش زعفران خراسان و مشهد و .. به صورت روزانه منتشر می شود.
شما فعالان اقتصادی برای خرید می توانید با کارشناسان ما در ارتباط شوید.
در کل: خرید عمده طلای سرخ به شعبه ها و نمایندگی های فروش مجموعه شرکت های ما مراجعه بفرمایید.

در این ماه قیمت زعفران به صورت روزانه اعلام می شود.

فروش زعفران فله

در اینجا، لیست فروش عمده برند الماس زعفران و برند King ویژه بهمن ماه اعلام شد.

قدرت کروسینگریدهای مختلف زعفران فله – برند الماس زعفرانقیمت فروش در این ماه
کروسین و قدرت رنگ دهی محصول نرخ روز
کروسین ۲۱۰ تا ۲۳۵زعفران درجه یک ۳۵٫۴۹۰
کروسین بالای ۲۳۵ زعفران گرید ممتاز ۳۹٫۳۸۵
کروسین بیشتر از ۲۴۰ زعفران مخصوص صادراتی۴۵٫۹۴۰
کروسین بالاتر از ۲۵۰الماس زعفران ۵۰٫۶۳۵
کروسین ۲۸۰ تا ۳۱۰King زعفران ۵۵٫۶۲۰
محصولات برند Almas saffron و King Business در سال ۲۰۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

قیمت ۱ گرم زعفران الماس

به روزترین قیمت فروش زعفران الماس در فروش جزئی و فله را از این وبسایت دریافت کنید.

بسته بندی پاکتیبسته بندی جام کریستال
۰٫۲۵ صدم گرم ممتاز = ۲۱٫۶۳۰ ۰٫۲۵ صدم گرم صادراتی ( پاکتی ) = ۲۴٫۸۵۰
نیم گرمی ممتاز = ۳۶٫۳۶۰ نیم گرمی = ۴۹٫۴۶۵
یک گرمی اعلاء = ۵۰٫۸۶۰ یک گرمی = ۸۶٫۹۷۵
نیم مثقالی ممتاز = ۱۲۵٫۷۵۰ نیم مثقالی = ۱۴۰٫۹۸۵
یک مثقالی اعلاء = ۲۳۴٫۹۸۵ یک مثقالی = ۲۴۷٫۹۹۵
جدول بالا قیمت یک گرم تا یک مثقال برای فروش داخل

فروش عمده زعفران امروز

لیست جدید قیمت عمده زعفران الماس برای فروش های امروز در شعبه ها و نمایندگی ها شرکت را در جدول زیر مشاهده کنید.

گریدهای مختلف زعفران فله – برند الماس زعفرانقیمت فروش
محصول نرخ روز
زعفران درجه یک ۳۵٫۳۸۰
زعفران گرید ممتاز ۳۹٫۲۷۰
زعفران مخصوص صادراتی۴۵٫۷۲۰
الماس زعفران ۵۰٫۴۹۰
King Business زعفران ۵۵٫۴۵۰
محصولات برند Almas saffron و King Business در سال ۲۰۲۲

قیمت یک مثقال زعفران الماس

لیست قیمت فروش زعفران الماس به روز رسانی شد.

بسته بندی پاکتیبسته بندی جام کریستال
۰٫۲۵ صدم گرم ممتاز = ۲۱٫۲۵۰ ۰٫۲۵ صدم گرم صادراتی ( پاکتی ) = ۲۴٫۴۸۰
نیم گرمی ممتاز = ۳۵٫۹۸۵ نیم گرمی = ۴۸٫۹۶۰
یک گرمی اعلاء = ۵۰٫۵۹۰ یک گرمی = ۸۶٫۳۵۰
نیم مثقالی ممتاز = ۱۲۵٫۳۸۵ نیم مثقالی = ۱۴۰٫۵۸۰
یک مثقالی اعلاء = ۲۳۴٫۶۹۰ یک مثقالی = ۲۴۷٫۴۷۰
جدول بالا قیمت یک گرم تا یک مثقال برای فروش داخل
بسته ویژه صادراتی – ویژه بسته بندی جام کریستال صادراتی
۰٫۲۵ صدم گرم ممتاز = ۲۱٫۹۸۵ ۰٫۲۵ صدم گرم صادراتی ( پاکتی ) = ۲۶٫۲۶۵
نیم گرمی زعفران صادراتی = ۳۷٫۸۵۰ نیم گرمی ممتاز خالص = ۵۲٫۳۷۰
یک گرمی زعفران ممتاز = ۵۰٫۸۹۵ یک گرمی کریستالی اعلاء = ۸۹٫۱۹۰
نیم مثقالی زعفران درجه یک = ۱۲۶٫۸۲۰ نیم مثقالی مخصوص فروشگاه معتبر = ۱۴۳٫۱۶۵
یک مثقالی بسته بندی صادراتی = ۲۳۸٫۰۹۵ یک مثقالی ویژه برای فروشگاه = ۲۵۰٫۲۱۰
قیمت فروش عمده زعفران Almas در بسته بندی گرمی و مثقالی در این ماه – بسته بندی ویژه

فروش زعفران فله امروز

جدیترین قیمت فروش زعفران فله برند الماس اعلام شد.
تامین باکیفیت ترین زعفران مورد نظر شما، هدف اصلی مجموعه Almas saffron است.

گریدهای مختلف زعفران فله – برند الماس زعفرانقیمت فروش
محصول نرخ روز
زعفران درجه یک ۳۵٫۱۴۰
زعفران گرید ممتاز ۳۸٫۹۸۰
زعفران مخصوص صادراتی۴۵٫۴۹۰
الماس زعفران ۵۰٫۱۴۰
King Business زعفران ۵۵٫۱۲۰
محصولات برند Almas saffron و King Business در سال ۲۰۲۲

قیمت روز زعفران قاین

نوسانات بازار چه تاثیری بر خرید و فروش طلای سرخ گذاشته است؟
امروز نرخ فروش طلای سرخ در وزنه ای ۱ گرم و ۱ مثقالی چند است؟

بسته بندی پاکتیبسته بندی جام کریستال
۰٫۲۵ صدم گرم ممتاز = ۲۰٫۷۹۵ ۰٫۲۵ صدم گرم صادراتی ( پاکتی ) = ۲۴٫۴۸۰
نیم گرمی ممتاز = ۳۵٫۵۹۰ نیم گرمی = ۴۸٫۹۶۰
یک گرمی اعلاء = ۵۰٫۲۸۵ یک گرمی = ۸۶٫۳۵۰
نیم مثقالی ممتاز = ۱۲۴٫۸۶۰ نیم مثقالی = ۱۴۰٫۵۸۰
یک مثقالی اعلاء = ۲۳۴٫۶۹۰ یک مثقالی = ۲۴۷٫۴۷۰
جدول بالا قیمت یک گرم تا یک مثقال برای فروش داخل
بسته ویژه صادراتی – ویژه بسته بندی جام کریستال صادراتی
۰٫۲۵ صدم گرم ممتاز = ۲۱٫۸۳۵ ۰٫۲۵ صدم گرم صادراتی ( پاکتی ) = ۲۵٫۵۳۰
نیم گرمی زعفران صادراتی = ۳۷٫۶۷۰ نیم گرمی ممتاز خالص = ۵۰٫۹۸۰
یک گرمی زعفران ممتاز = ۵۰٫۷۱۰ یک گرمی کریستالی اعلاء = ۸۷٫۵۲۰
نیم مثقالی زعفران درجه یک = ۱۲۶٫۲۳۰ نیم مثقالی مخصوص فروشگاه معتبر = ۱۴۱٫۳۶۰
یک مثقالی بسته بندی صادراتی = ۲۳۷٫۵۹۰ یک مثقالی ویژه برای فروشگاه = ۲۴۸٫۴۸۰
قیمت فروش عمده زعفران Almas در بسته بندی گرمی و مثقالی در این ماه – بسته بندی ویژه

یک کیلو زعفران برند الماس چند است؟

آپدیت نرخ فروش زعفران فله برند Almas saffron منتشر شد .

محصولات برند الماس زعفران – هر کیلو گرمقیمت امروز
محصول نرخ روز
زعفران درجه یک ۳۴٫۸۶۰
زعفران گرید ممتاز ۳۸٫۶۲۰
زعفران مخصوص صادراتی۴۵٫۱۲۰
الماس زعفران ۴۹٫۸۵۰
King Business زعفران ۵۴٫۷۴۰
محصولات برند الماس زعفران و کینگ بیزینس در سال ۲۰۲۲

قیمت خرده فروشی زعفران برند الماس

امروز یک مثقال زعفران برند الماس چند است؟
نرخ خرده فروشی زعفران برند الماس در بسته بندی ها ویژه صادرات و بازار داخل را در جدول های زیر مشاهده کنید.

بسته بندی پاکتیبسته بندی جام کریستال
نیم گرمی ممتاز = ۳۵٫۳۵۰ نیم گرمی = ۴۸٫۷۳۰
یک گرمی اعلاء = ۴۹٫۹۹۰ یک گرمی = ۸۵٫۹۹۰
نیم مثقالی ممتاز = ۱۲۳٫۹۵۰ نیم مثقالی = ۱۳۹٫۹۸۰
یک مثقالی اعلاء = ۲۳۳٫۷۸۰ یک مثقالی = ۲۴۶٫۹۹۰
جدول بالا قیمت یک گرم تا یک مثقال برای فروش داخل
بسته ویژه صادراتی – ویژه بسته بندی جام کریستال صادراتی
نیم گرمی زعفران صادراتی = ۳۷٫۴۵۰ نیم گرمی ممتاز خالص = ۵۰٫۷۴۰
یک گرمی زعفران ممتاز = ۵۰٫۴۸۰ یک گرمی کریستالی اعلاء = ۸۷٫۲۶۰
نیم مثقالی زعفران درجه یک = ۱۲۵٫۹۸۰ نیم مثقالی مخصوص فروشگاه معتبر = ۱۴۱٫۱۶۰
یک مثقالی بسته بندی صادراتی = ۲۳۷٫۳۴۰ یک مثقالی ویژه برای فروشگاه = ۲۴۸٫۲۳۰
قیمت فروش عمده زعفران Almas در بسته بندی گرمی و مثقالی در این ماهمخصوص صادرات

فروش زعفران فله برند الماس

امروز یک کیلو زعفران برند الماس چند است؟
نرخ فروش عمده انواع زعفران صادراتی شرکت الماس زعفران را در جدول زیر مشاهده کنید.

انواع محصولات برند الماس زعفران – هر کیلو گرمقیمت امروز
محصول نرخ روز
زعفران درجه یک ۳۴٫۱۲۰
نوع زعفران گرید ممتاز ۳۷٫۸۴۰
زعفران مخصوص صادراتی۴۴٫۴۳۰
الماس زعفران ۴۹٫۱۹۰
کینگ بیزینس زعفران ۵۳٫۹۶۰
محصولات برند الماس زعفران و کینگ بیزینس در سال ۲۰۲۲

قیمت امروز زعفران

بسته بندی پاکتیبسته بندی جام کریستال
نیم گرمی ممتاز = ۳۴٫۲۵۰ نیم گرمی = ۴۷٫۶۴۰
یک گرمی اعلاء = ۴۸٫۹۹۰ یک گرمی = ۸۴٫۹۶۰
نیم مثقالی ممتاز = ۱۲۲٫۶۵۰ نیم مثقالی = ۱۳۸٫۹۵۰
یک مثقالی اعلاء = ۲۳۱٫۹۶۰ یک مثقالی = ۲۴۵٫۹۵۰
جدول بالا قیمت یک گرم تا یک مثقال برای فروش داخل
بسته ویژه صادراتی – ویژه بسته بندی جام کریستال صادراتی
نیم گرمی زعفران صادراتی = ۳۶٫۱۰۰ نیم گرمی ممتاز خالص = ۴۹٫۵۴۰
یک گرمی زعفران ممتاز = ۴۹٫۹۹۰ یک گرمی کریستالی اعلاء = ۸۵٫۹۶۰
نیم مثقالی زعفران درجه یک = ۱۲۴٫۶۵۰ نیم مثقالی مخصوص فروشگاه معتبر = ۱۳۹٫۹۵۰
یک مثقالی بسته بندی صادراتی = ۲۳۵٫۹۶۰ یک مثقالی ویژه برای فروشگاه = ۲۴۶٫۹۵۰
قیمت فروش عمده زعفران Almas در بسته بندی گرمی و مثقالی در این ماهمخصوص صادرات

هر کیلو زعفران امروز چند است؟

انواع محصولات شرکت الماس زعفران – هر کیلو گرمقیمت امروز
محصول نرخ روز
زعفران درجه یک ۳۳٫۹۰۰
نوع زعفران گرید ممتاز ۳۷٫۶۰۰
زعفران مخصوص صادراتی۴۴٫۲۰۰
الماس زعفران ۴۸٫۹۰۰
کینگ بیزینس زعفران ۵۳٫۷۵۰
محصولات برند الماس زعفران و کینگ بیزینس در سال ۲۰۲۲

یک مثقال زعفران امروز چند است؟

قیمت روز زعفران قاین در بسته بندی های جزئی برند Almas در بازار اعلام شد.

بسته بندی پاکتیبسته بندی جام کریستال
نیم گرمی = ۳۴٫۱۰۰ نیم گرمی = ۴۷٫۵۴۰
یک گرمی = ۴۷٫۹۹۰ یک گرمی = ۸۳٫۹۶۰
نیم مثقالی = ۱۲۱٫۶۵۰ نیم مثقالی = ۱۳۸٫۹۵۰
یک مثقالی = ۲۳۰٫۹۶۰ یک مثقالی = ۲۴۴٫۹۵۰
قیمت فروش زعفران Almas در بسته بندی گرمی و مثقالی

قیمت هر گرم زعفران ۱۱ دیماه

آپدیت قیمت روز زعفران قاین برند الماس را در جدول زیر مشاهده کنید.

بسته بندی پاکتیبسته بندی جام کریستال
نیم گرمی = ۳۳٫۹۵۰ نیم گرمی = ۴۶٫۴۶۰
یک گرمی = ۴۵٫۹۸۰ یک گرمی = ۷۹٫۸۵۰
نیم مثقالی = ۱۱۸٫۹۷۰ نیم مثقالی = ۱۳۶٫۹۵۰
یک مثقالی = ۲۲۸٫۸۵۰ یک مثقالی = ۲۴۱٫۸۵۰
قیمت فروش زعفران Almas در بسته بندی گرمی و مثقالی

زعفران فله ۱۱ دیماه

انواع طلای سرخقیمت هر کیلوگرم زعفران توضیحات
نگین ممتاز صادراتی۳۹٫۹۸۰ _ ۴۲٫۴۹۰ میلیون تومانجهت ثبت سفارش تماس بگیرید
سوپر نگین صادراتی اعلاء۴۳٫۷۹۰ _ ۴۷٫۷۴۰ میلیون تومانمخصوص صادرات
سرگل ممتاز مخصوص صادرات۳۸٫۹۹۰ _ ۳۹٫۷۸۰ میلیون توماندو بار پروسس شده
پوشال درجه یک صادراتی ۳۷٫۱۸۰ _ ۳۷٫۸۲۰ میلیون تومان زعفران امسالی
زعفران الماس صادراتی۵۴٫۹۸۰٫۰۰۰ میلیون تومانزعفران امسالی
قیمت فروش عمده زعفران فله در دیماه با برند معتبر Almas saffron

یک مثقال زعفران چند است؟

نرخ روز زعفران در بسته بندی گرمی و مثقالی برند Almas امروز ۷ دی ماه

بسته بندی پاکتیبسته بندی جام کریستال
نیم گرمی = ۳۰٫۷۰۰ نیم گرمی = ۳۹٫۱۷۰
یک گرمی = ۴۸٫۴۰۰ یک گرمی = ۵۷٫۹۰۰
نیم مثقالی = ۹۷٫۹۰۰ نیم مثقالی = ۱۰۷٫۸۰۰
یک مثقالی = ۱۷۶٫۲۰۰ یک مثقالی = ۱۸۸٫۹۰۰
قیمت فروش زعفران Almas در بسته بندی جزئی

هر کیلو زعفران ۲۰۲۲

لیست فروش انواع زعفران صادراتی برند Almas در سال ۲۰۲۲ اعلام شد.
برای خرید و ثبت سفارش با کارشناسان شرکت تماس بگیرید.

انواع طلای سرخقیمت هر کیلوگرم زعفران توضیحات
نگین ممتاز صادراتی۳۹٫۶۱۰ تا ۴۲٫۱۱۰ میلیون تومانجهت ثبت سفارش تماس بگیرید
سوپر نگین صادراتی اعلاء۴۳٫۲۷۰ تا ۴۷٫۳۱۰ میلیون تومانمخصوص صادرات
سرگل ممتاز مخصوص صادرات۳۸٫۷۸۰ تا ۳۹٫۳۰۰ میلیون توماندو بار پروسس شده
پوشال درجه یک صادراتی۳۶٫۸۹۰ تا ۳۷٫۳۹۰ میلیون تومانزعفران امسالی
قیمت فروش عمده زعفران فله در دیماه با برند معتبر Almas saffron

لیست قیمت زعفران گرمی و مثقالی امروز

آپدیت نرخ فروش جزئی زعفران در دیماه ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده بفرمایید.

بسته بندی پاکتیبسته بندی جام کریستال
نیم گرمی = ۲۹٫۸۰۰ نیم گرمی = ۳۶٫۹۸۰
یک گرمی = ۴۷٫۴۰۰ یک گرمی = ۵۴٫۵۳۰
نیم مثقالی = ۹۶٫۹۰۰ نیم مثقالی = ۱۰۰٫۷۰۰
یک مثقالی = ۱۷۴٫۲۰۰ یک مثقالی = ۱۸۲٫۵۰۰
با توجه به نوع بسته بندی نرخ فروش گرمی و مثقالی زعفران متفاوت است.

نرخ فروش طلای سرخ ۱۷ آذر

جدیدترین لیست قیمت روز زعفران قاین صادراتی نمایندگی های مجموعه Almas saffron در سراسر کشور اعلام شد.
در جدول زیر نرخ هر کیلو طلای سرخ امروز ( ۱۷ آذر ) را مشاهده بفرمایید.

نرخ روز انواع طلای سرخ صادراتی ۱۷ آذر
لیست قیمت زعفران فله صادراتی در نمایندگی ها
نوع محصولقیمت هر کیلوزعفران ۱۷ آذر
نگین صادراتی۳۵٫۳۵۰ تا ۳۷٫۳۱۰ میلیون تومان
سوپر نگین اعلاء۳۷٫۳۹۰ تا ۳۹٫۲۱۰ میلیون تومان
سرگل ممتاز۳۲٫۶۹۰ تا ۳۴٫۲۰۰ میلیون تومان
پوشال درجه یک۲۹٫۸۱۰ تا ۳۱٫۳۸۰ میلیون تومان
قیمت فروش عمده زعفران فله صادراتی برند Almas saffron

هر کیلو زعفران ۲۰۲۲

امسال بین ۳۵ تا ۵۰ درصد کاهش برداشت طلای سرخ را شاهد بودیم.
این مسئله افزایش ۱۵ تا ۴۵ درصدی نرخ فروش زعفران در بازارهای بین المللی را ایجاد کرده است.
برای خری و اطلاع از نرخ فروش فله و جزئی زعفران به یورو و دلار با کارشناسان ما در ارتباط شوید.

نوع محصولقیمت هر کیلو
نگین درجه یک۳۵٫۲۵۰ تا ۳۷٫۲۰۰ میلیون تومان
سوپر نگین اعلاء۳۷٫۳۰۰ تا ۳۹٫۱۰۰ میلیون تومان
سرگل ممتاز۳۲٫۶۰۰ تا ۳۴٫۱۰۰ میلیون تومان
پوشال صادراتی۲۹٫۷۰۰ تا ۳۱٫۳۰۰ میلیون تومان
گرید محصول از عوامل مهم تعیین نرخ فروش می باشد.

زعفران قاین فله ۱۳ آذر ماه

آپدیت نرخ عمده فروشی انواع طلای سرخ صادراتی برند الماس زعفران را از این وبسایت دریافت کنید.
برای سفارشات ۱ _ ۵ کیلو نرخ های زیر اعمال می شود.

قیمت هر کیلو زعفران
نرخ فروش زعفران فله صادراتی ( برند الماس زعفران )
نوع محصولقیمت هر کیلو
نگین صادراتی۳۵ _ ۳۶ میلیون تومان
سوپر نگین اعلاء۳۶ _ ۳۹ میلیون تومان
سرگل ممتاز۲۹ – ۳۴ میلیون تومان
پوشال درجه یک۲۸ _ ۳۰ میلیون تومان
با توجه به گرید محصول نرخ فروش متفاوت خواهد بود.

یک مثقال زعفران ۱۸ آبان ماه

نرخ خرده فروشی طلای سرخ به دلایل متنوعی بالاتر از فروش فله ای آن است.
علاوه بر افزایش قیمت زعفران فله، نوسانات مربوط به نرخ وسایل و ملزومات جانبی از جمله کاغذ و یا خرید ظرف بسته بندی در افزایش نرخ گرمی محصول موثر می باشد.

قیمت زعفران گرمی و مثقالی 18 آبان
قیمت زعفران گرمی و مثقالی ۱۸ آبان

قیمت هر کیلو زعفران فله ۱۸ آبان

محصول امسال با نرخ غیر متعارفی در بازار به فروش می رسد.
این ماه با افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت روز زعفران قاین روبرو هستیم.

قیمت زعفران فله 18 آبان
قیمت زعفران فله ۱۸ آبان

قیمت هر گرم زعفران امروز

جدیترین نرخ خرده فروشی زعفران امسالی در مجموعه شرکت های Almas saffron اعلام شد.
در جدول زیر نرخ امروز فروش طلای سرخ صادراتی در بسته بندی های جزئی را مشاهده کنید.

قیمت زعفران گرمی و مثقالی امروز
قیمت زعفران گرمی و مثقالی امروز

قیمت روز زعفران آبان

مجموعه شرکت های Almas saffron jahan عمده فروش و صادرکننده انواع طلای سرخ صادراتی هستند.
فروش های کمتر از ۵ کیلو معمولا توسط نمایندگی ها شرکت انجام می گیرد.
در جدول زیر نرخ تحویل محصولات به نمایندگی ها، فروشگاه ها و مرکزهای عمده فروشی اعلام شده است.

قیمت روز زعفران آبان
قیمت روز زعفران آبان

قیمت خرده فروشی زعفران امروز

نرخ فروش هر مثقال طلای سرخ در بازار امروز از ۵۵ تا ۸۵ هزار تومان نوسان دارد.
با توجه به نوع بسته بندی و همچنین نوع زعفرانی که مشتری درخواست دارد، قیمت گرمی و مثقالی متفاوت است.
ضمن اینکه میزان سفارش در تعیین نرخ نهایی موثر می باشد.

محصولات براداشت مهرماه ۱۴۰۰ در لیست زیر (جدول قیمت برای نمایندگان محترم و خرید بالای ۵ کیلو می باشد)

قیمت امروز زعفران آبان

آپدیت نرخ فروش عمده انواع محصولات شرکت الماس زعفران جهان را در جدول زیر مشاهده بفرمایید .
این ارقام برای سفارشات ۵ _ ۱۰ کیلو زعفران درجه یک است.

قیمت امروز زعفران آبان
قیمت امروز زعفران آبان

قیمت زعفران در آبان ۱۴۰۰

در نیمه فصل برداشت طلای سرخ هستیم و طبق برآوردهای انجام شده امسال با ۴۰ درصد کاهش محصول مواجه هستیم.
لیست نرخ فروش انواع طلای سرخ ممتاز برند Almas saffron در آبان ۱۴۰۰ را مشاهده کنید.

قیمت زعفران در آبان ماه 1400
قیمت زعفران در آبان ۱۴۰۰

عمده فروشی زعفران فله و بسته بندی

نمایندگی ماکو یکی از معتبرترین مراکز فروش زعفران عمده است.
عمده فروشی زعفران فله در بسته بندی متنوع به بازار ارایه می شود.
قیمت روز زعفران قاین را در بخش بالا مشاهده کردید.
برای خرید با کیفیت ترین محصولات با بهترین قیمت می توانید با کارشناسان مجموعه شرکت های الماس زعفران جهان در ارتباط شوید.

Saffron sales branch - wholesale
فرم زیر را تکمیل کنید تا در اولین فرصت کارشناسان واحد فروش با شما در ارتباط شوند
error: Content is protected !!