قیمت زعفران پوشال صادراتی متفاوت است . زعفران پوشال صادراتی شامل کلاله های قرمز رنگ زعفران همراه ۳ تا ۵ میلیمتر خامه است. زعفران پوشال در ابتدای فصل برداشت زعفران تولید می شود. با توجه به اینکه بخشی از خامه همراه با کلاله های زعفران وجود دارد، بقایای گل در این نوع بالا تر است و حدود ۱۰-۵% وزنی است. نام اسپانیایی این گروه مانچا ست.در ادامه: قیمت زعفران پوشال صادراتی و قیمت خرید زعفران صادراتی را بررسی خواهیم کرد.

بطور متوسط از ۱۰۱ کیلوگرم گل زعفران حدود ۱ کیلو زعفران پوشال بدست می آید.

زعفران صادراتی پوشال
زعفران پوشال صادراتی

ارایه سه نوع زعفران پوشال :

  • پوشال درجه ۱: این نوع پوشال، بهترین کیفیت زعفران  را دارد و میزان خامه متصل به کلاله در آن بسیار کم است.
  • پوشال درجه ۲: کلاله های زعفران همراه با بخشی از خامه هستند و کیفیت آن از نگین پایین تر است.
  • پوشال درجه۳ : مقدار خامه در این گروه بیشتر است و بخشی از کلاله ها شکسته هستند.

شرکت الماس زعفران جهان قیمت زعفران پوشال صادراتی و انواع زعفران  را در درجه های ۱ و ۲ و ۳ طبق سفارش در وزن های مختلف بسته بندی صادراتی تقدیم شما عزیزان می کند.

زعفران پوشال صادراتی
زعفران پوشال صادراتی

افزایش قیمت زعفران پوشال صادراتی

قیمت خرید زعفران صادراتی و قیمت زعفران پوشال صادراتی در ایران خیلی متفاوت است. شبکه های  مختلف خرید و فروش زعفران صادراتی و دلالان قیمت های مختلفی را ارائه می دهند. این تفاوت قیمتها دلایل مختلفی دارد.  بخشی از این تفاوت قیمتها بستگی به نوع زعفران عرضه شده دارد. بهترین نوع زعفران صادراتی که در بازارهای جهانی شناخته شده است به ترتیب اولویت زعفران های:

  1. سرگل
  2. سوپر نگین
  3. نگین
انواع زعفران صادراتی
انواع زعفران صادراتی

 شرکت الماس زعفران جهان به طور مستقیم زعفران کشت کرده – بسته بندی و  به شما متقاضیان ارجمند ارایه میکند.

واردات و صادرات – توزیع و پخش زعفران صادراتی ۱۰۰٪ ارگانیک

سایت فروش زعفران صادراتی
سایت فروش زعفران صادراتی