قیمت زعفران در بازار

قیمت زعفران کیلویی در بازار عمده فروشی زعفران مشهد و تهران چند است؟
قیمت امروز زعفران در بازار زعفران فله چه مقدار با قیمت خرید زعفران گرمی و مثقالی تفاوت دارد؟
لیست قیمت خرید زعفران صادراتی به تومان و قیمت زعفران کیلویی به دلار در اختیار شما قرار دارد.
قیمت خرید زعفران مشهد و تهران…

ادامه مطلب