قیمت زعفران در بازار زعفران

امروز قیمت زعفران در بازار زعفران چند است؟قیمت امروز زعفران کیلویی و قیمت روز زعفران گرمی در مشهد در سایت شرکت الماس زعفران جهان بصورت…

ادامه مطلب

قیمت زعفران در بازار

قیمت زعفران کیلویی در بازار عمده فروشی زعفران مشهد و تهران چند است؟
قیمت امروز زعفران در بازار زعفران فله چه مقدار با قیمت خرید زعفران گرمی و مثقالی تفاوت دارد؟
لیست قیمت خرید زعفران صادراتی به تومان و قیمت زعفران کیلویی به دلار در اختیار شما قرار دارد.
قیمت خرید زعفران مشهد و تهران…

ادامه مطلب